MPO a Clean Sky 2 podpořily spolupráci s českými leteckými firmami

Dne 29. března 2016 proběhl na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) workshop s názvem Clean Sky 2, kterému předcházelo podepsání Memoranda o porozumění mezi MPO a Clean Sky 2 Joint Undertaking.

Memorandum v Praze podepsal za Českou republiku náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný a za Clean Sky 2 Joint Undertaking výkonný ředitel Eric Dautriat. Podpis Memoranda by měl zahájit komunikační platformu s cílem zvýšit čerpání a předkládání projektů do specifických výzev Horizontu 2020 synergicky shodných s tématikou ESIF, konkrétně s OP PIK. Cílovou skupinou jsou velké firmy, univerzity, malé a střední firmy, ale i start-ups, které mají inovativní a jedinečné projekty, které se mohou velmi rychle etablovat na mezinárodním trhu a získat pro svůj rozjezd financování i investora.

Workshop zahájil diskuzi se zahraničními experty v mnoha oblastech, například jak projekty připravit tak, aby byly atraktivní a prošly sítem konkurence. Workshopu se zúčastnilo na 40 zájemců z řad stakeholderů, velkých i malých firem a rovněž zástupců státní správy, kteří usilují o vhodné nastavení metodiky a harmonizace, aby zajímavé projekty získaly zdroje financování.

Ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, které je národním zdrojem informací o EU programu Horizont 2020 (a spolupracuje s českými firmami, jež se zapojují do aktivit Clean Sky) se tímto podařilo otevřít komunikační platformu a technologickou iniciativu pro Clean Sky 2.  Projekt by měl především přispět k ekologizaci letecké dopravy a vývoji ekologičtějších a bezpečnějších letadel.

Národními kontakty (NCP) pro Společenskou výzvu Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava jsou Martin Škarka a Michaela Vlková

O celé akci informuje MPO na svých webových stránkách zde.

Více o Clean Sky také zde.

Zdroj: TC