Možnosti v H2020 zaměřené na problematiku měst

Témata  zacílená na města jsou rozprostřena v různých částech programu Horizont 2020 a jsou poměrně různorodá. Sahají od energetiky či odpadového hospodářství přes řešení inspirovaná přírodou po kulturní dědictví. Řešené projekty by měly mj. vést k dlouhodobému udržitelnému růstu, zvýšit kvalitu života občanů ve městech apod. Cílovou skupinou účastníků proto nemohou být jen městské samosprávy jako takové, ale rovněž podniky, výzkumná pracoviště, energetické a vodárenské společnosti, odborníci z oblasti společenských a ekonomických věd, neziskové organizace apod.

Technologické centrum AV ČR (Ve Struhách 27, Praha 6) pořádá dne 18. listopadu 2015 od 13.00 hod. informační seminář programu Horizont 2020 (H2020) zaměřený na problematiku měst.

Zájemci o účast se mohou registrovat  zde, program semináře je k dispozici zde.

Seminář je bez vložného, náklady jsou hrazeny z projektu LM2010010 CZERA, podpořeného MŠMT z programu Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI.

Zdroj: H2020