Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Bělobrádek bilancoval s premiérem Sobotkou výsledky vládní práce

V prostorách Uměleckoprůmyslového muzea se 11. října 2017 setkal místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek s premiérem vlády Bohuslavem Sobotkou, aby společně bilancovali výsledky vládní práce v oblasti vědy, výzkumu a inovací a splněné úkoly v rámci Programového prohlášení vlády. 

Oba státníci diskutovali o plnění hlavních cílů vlády v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, mezi kterými jsou především stabilizace veřejných výdajů do výzkumu a vývoje, stanovení hlavních směrů budoucího rozvoje této oblasti (Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na roky 2016-2020, Národní strategie pro inteligentní specializaci ČR, tzv. RIS3) a prosazení legislativních změn pro efektivnější podporu výzkumu a inovací v České republice (Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). Jednali také o naplňování strategie větší podpory posilování mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Mezi klíčovými tématy jednání bylo také kontinuální navyšování veřejných výdajů do výzkumu, vývoje a inovací, které díky lepšímu zacílení finančních prostředků od roku 2014 vzrostlo o více než 33 % (v nominálním vyjádření o 9 miliard korun). Bělobrádkův úřad rovněž definoval a prosadil nová pravidla hodnocení a financování výsledků výzkumných organizací s důrazem na větší podporu aplikovaného výzkumu. Úspěchem je budování sítě vědecké diplomacie, kdy od roku 2015 působí vědecká diplomatka v Izraeli, v letošním roce byl vyslán vědecký diplomat do Spojených států a v přípravách jsou region Jihovýchodní Asie nebo Německo. Místopředseda vlády Bělobrádek byl aktivní v Česko-německém strategickém dialogu, v němž je oblast výzkumu, vývoje a inovací hodnocena jako jedna z nejprogresívnějších. Stejně aktivně pak vystupovala Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, jíž vicepremiér Bělobrádek předsedá, a které se podařilo předložit vládě 12 programů podpory aplikovaného výzkumu a 3 grantové projekty zaměřené na výzkum základní.

„Za čtyři roky fungování této vlády se nám povedlo kontinuálně navyšovat veřejné finance do výzkumu a vývoje o více než třetinu proti stavu roku 2014. To je důležité pro stabilitu a dlouhodobé plánování výzkumných organizací a předvídatelnosti systému výzkumu a vývoje jako celku. Prosadil jsem také nezbytnou větší podporu aplikovaného výzkumu včetně definice jeho prioritních odvětví nebo komplexní hodnocení výzkumných organizací v souladu s mezinárodními standardy. Po celou dobu mého působení v pozici vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace jsme kultivovali a zintenzívnili dialog se soukromým sektorem, což je zásadní pro budoucí konkurenceschopnost České republiky. Můj nástupce by měl v tomto dialogu pokračovat, měl by zajistit, aby pokračoval růst veřejných prostředků směrem k dlouhodobému stabilnímu financování systému výzkumu, vývoje a inovací. Také by měl zvážit vznik nového ministerstva pro tuto oblast,“ řekl k dnešnímu jednání místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Zdroj: vyzkum.cz