Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 4. veřejnou soutěž – Program Země

Dne 4. května byla vyhlášena veřejná soutěž v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ. Cílem je podpořit výzkum a vývoj v odvětví lesnictví, zemědělství a chovu ryb a zapojit metody molekulární genetiky do úzce specializovaných zemědělských odvětví (šlechtitelství, diagnostika škodlivých organizmů, odrůdová pravost, apod.).

Program cílí zejména na rozvoj inovativního zemědělství a lesnictví, v souvislosti s klimatickými změnami a odstraňováním polutantů z krajiny. Vychází z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022. Podporu v Programu mohou získat v souladu s právními předpisy ČR a EU výzkumné organizace a v roli dalšího účastníka i zapojené podniky.

Na Program ZEMĚ Ministerstvo hodlá uvolnit více než 3,6 miliardy korun. Průměrná výše celkových uznaných nákladů na jeden projekt se očekává cca 20 mil. Kč při celkové době řešení projektu 5 let. Uzávěrka přihlášek návrhů projektů je 17. 6. 2020.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství zde.

Zdroj: http://eagri.cz