Ministerstvo vnitra vyhlásilo veřejné soutěže na umělou inteligenci, robotiku a kyberbezpečnost

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dvě veřejné soutěže bezpečnostního výzkumu. Obě se týkají aplikací bezpečnostních technologií, jako jsou umělá inteligence, robotika, nanotechnologie, laserová technika a fotonika. Výsledky výzkumů budou pomáhat složkám integrovaného záchranného systému v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů. 

Veřejné soutěže jsou vyhlašovány v rámci programu IMPAKT a nového programu SECTECH. 

„Z obou těchto programů bezpečnostního výzkumu je možné získat okamžitý praktický přínos. Rádi bychom tedy podpořili i projekty, které reagují na aktuální mimořádnou situaci, třeba právě ve vývoji pokročilých nanomateriálů nebo v kyberbezpečnosti“, sdělil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

V programu IMPAKT se jedná již o druhou veřejnou soutěž, která je zaměřena na umělou inteligenci jako prostředek zvyšování schopností bezpečnostních sborů k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů.

Program SECTECH se zaměřuje na technologické obory, jako je robotika, kyberbezpečnost, umělá inteligence, nanotechnologie nebo fotonika. Pro tento program má nyní Ministerstvo vnitra připraveno 300 mil. Kč. Maximální výše celkové podpory na jeden projekt nesmí přesáhnout 40 milionů korun a délka realizace musí být maximálně 24 měsíců.

Přínosem obou veřejných soutěží je především zvýšení technologické a technické úrovně složek integrovaného záchranného systému, zejména Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších složek bezpečnostního systému, které zajišťují bezpečnost státu a jeho obyvatel.

Lhůta pro podávání návrhů projektů končí začátkem května 2021. Výsledky budou zveřejněny 31. října 2021.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
Ilustrační foto: pixabay.com