Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří další podniky, které inovacemi bojují s pandemií Covid-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhodnotilo žádosti o dotace v druhé soutěži podprogramu „Inovace do praxe“ programu The Country for the Future. Zaměřena byla na boj proti pandemii COVID-19 a zmírnění jejích dopadů.

V programu The Country for the Future podpoříme 34 projektů, které pomohou malým a středním podnikům s překonáním následků opatření souvisejících s COVID-19 či budou mít přímé přínosy pro boj proti šíření tohoto onemocnění,“říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Kromě toho jsme v rekordně krátkém čase připravili i program Czech Rise Up, který podporuje projekty přímo zaměřené na řešení související s COVID-19 ve zdravotnictví.“

Malé a střední podniky mohly v druhé soutěži přihlašovat záměry na zavedení inovace postupu nebo organizační inovace, se kterými mohly začít hned po podání žádosti. Na jeden projekt bylo možno žádat nejvýše 25 mil. Kč a podnik sám se na nákladech podílí vždy minimálně z jedné čtvrtiny vlastními zdroji. Po vyřazení dvou žádostí stornovaných uchazeči a dalších šesti kvůli nesplnění základních (formálních) podmínek soutěže, prošlo 52 žádostí do odborného hodnocení.

 „Po posouzení žádostí experty poskytne MPO podporu projektům v úhrnné výši cca 240 milionů korun,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Rovněž chystáme program Czech Rise Up 2.0 na podporu využívání moderních technologií v medicínských a nemedicínských řešení.“ 

Nejen současná situace s koronavirem potvrzuje důležitost Inovační strategie ČR, která počítá s tím, že se výzkum stane základem nové hospodářské vize Česká republika: Země pro budoucnost. ČR se postupně posouvá mezi inovační lídry, jak mj. ukázal nedávno zveřejněný Globální inovační index.

Seznam projektů podpořených z programu The Country for the Future a další podrobnosti jsou k dispozici zde.

Zdroj: MPO