Ministerstvo pro místní rozvoj odprezentuje výsledky aplikovaného výzkumu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá 6. 10. 2020 v Praze již 5. ročník prezentace výsledků výzkumných projektů realizovaných pro potřeby státní správy. Letošní ročník navazuje na otevřenou formu příspěvků pro prezentaci projektů v oblasti regionální politiky, které jsou realizovány pro potřeby dalších orgánů státní správy, jako např. Ministerstvo vnitra či Ministerstvo životního prostředí.

Cílem konference je poukázat na důležitost aplikovaného výzkumu ve státní správě a šíření povědomí o jeho výsledcích, které nacházejí uplatnění v rozhodovací praxi.

Konference je určena především pro zástupce akademické sféry, státní správy a územních samospráv.

Mezi tématy, které budou na konferenci probírány, nechybí např. uplatnění nových metod výzkumu pro rozvoj cirkulární ekonomiky v ČR, socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí České republiky nebo efektivní nastavení národních dotačních titulů pro rozvoj regionů. Podrobný program naleznete zde.

Na konferenci je možné zaregistrovat se zde, kapacita je omezena na 110 účastníků.

Zdroj: MMR