Miniprasata pomáhají českým vědcům v boji s Crohnovou chorobou

Crohnovou chorobou trpí v České republice podle odhadů až dvacet tisíc pacientů. Vědcům z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se nyní podařilo na chovaných miniprasatech vytvořit model s podobnými komplikacemi, jakými trpí pacienti s tímto nebezpečným onemocněním. Zvířata tak mohou v budoucnu sloužit k vývoji a testování nových léčebných postupů při léčbě nemoci.

Crohnova choroba, tedy chronické zánětlivé onemocnění trávicího ústrojí, se nejčastěji projevuje bolestmi břicha, dlouhotrvajícím průjmem, ale také únavou a úbytkem hmotnosti, až podvýživou. Pacienty navíc často sužuje i zúžení střeva. Přibližně padesát procent pacientů s Crohnovou nemocí podstoupí do deseti let po stanovení diagnózy chirurgické odstranění poškozené části střeva. „Až u šedesáti procent z nich se v místě opětovného spojení projeví patologie v podobě zesílení stěny střeva a následného opětovného zúžení, které omezuje průchodnost a vyžaduje další chirurgické zákroky,“vysvětluje Martin Lukáš z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR motivaci práce svého týmu.

Vědci se v liběchovském pracovišti Akademie věd ČR využitím miniprasat jako vhodných modelů k výzkumu nejrůznějších lidských onemocnění zabývají dlouhodobě. Tentokrát se proto zaměřili na trávicí ústrojí těchto savců. „Vytvořili jsme nový, opakovatelný model střevního zúžení u miniprasete jakožto velkého zvířecího modelu s makroskopicky i mikroskopicky potvrzenými zánětlivými změnami, jež napodobují Crohnovu nemoc lidí,“popisuje pracovní postup další z výzkumníků Štefan Juhás.

Pokročilé endoskopické techniky jsou nejvhodnější a nejšetrnější formy následné terapie zúžení střeva u Crohnovy choroby. Jejich využití však vyžaduje zkušenost a praxi, kterou lze jen obtížně získat na lidských pacientech. Proto vědci opět využili zvířecí modely. „U našich miniprasátek jsme prokázali stabilní průměr střevního zúžení přetrvávající po dobu delší než šest měsíců, vhodný pro vývoj nových endoskopických technik ošetření nebo trénink endoskopických specialistů humánní medicíny,“ přibližuje Martin Lukáš unikátní možnost zapojení zvířat.

Proč právě miniprasata?

Liběchovská miniaturní prasata jsou fyziologicky a anatomicky člověku mnohem bližší než tradičně užívané malé zvířecí modely, jako jsou myši a potkani, na kterých se nové léčebné postupy zpravidla testují před klinickými testy na lidských pacientech. Na rozdíl od psů, opic a lidoopů jsou miniprasata i v současné době akceptovatelnou ekonomickou a etickou variantou biomedicínského výzkumu, včetně testování nových terapií.

Studie využití miniprasat pro nácvik endoskopických technik vznikla ve spolupráci se specialisty z klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE a s chirurgy z Všeobecné fakultní nemocnice a Ústřední vojenské nemocnice v Praze a Královské Lancasterské nemocnice ve Velké Británii.

Autor: Martin Ocknecht
Zdroj: AV ČR
Ilustrační foto: pixabay.com