Mezinárodní výzva pro projekty z oblasti ICT CHIST-ERA IV Call 2020 je otevřena

Mezinárodní výzva CHIST-ERA IV Call 2020, zaměřena na podporu projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), je od 4. ledna 2021 otevřena. Příjem návrhů projektů potrvá do 1. března 2021, 17:00 SEČ.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) EPSILON, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace a soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 1 000 000 €. Nejvyšší možná intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Témata výzvy jsou: 

  • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions
  • Towards Sustainable ICT

Seznam zemí zapojených do výzvy: 

Belgie, Bulharsko, Česko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Kanada (Québec), Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švýcarsko, Turecko

Výzkumné projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složena minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Více informací zde.

Zdroj: TA ČR