Mapování inovační kapacity ČR

Hluboká znalost tržní pozice, dlouhodobých cílů a potřeb různých skupin firem a dalších aktérů národního inovačního systému je základním předpokladem správného zacílení a tím účinnosti podpůrných nástrojů inovační politiky. Účelem projektu INKA je vytvořit a ověřit metodiku sběru a analýz dat a informací potřebných pro zajištění této strategické znalosti. Podle vzniklé metodiky bude TA ČR v pravidelných intervalech analyzovat inovační kapacitu ČR. Metodika bude sloužit pro tvorbu kontextových analýz jako podkladu pro tvorbu nových programů a vyhodnocení realizace a dopadů programů stávajících.

Publikaci „INKA – inovační kapacita ČR: hlavní závěry ověřovacích analýz“ si můžete stáhnout ZDE.