M-ERA.NET 2 Call 2020 - březnová mezinárodní výzva z oblasti materiálového výzkumu a inovací

Od března 2020 bude otevřena mezinárodní výzva M-ERA.NET 2 Call 2020 se zameřením na materiálový výzkum a inovace. 

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON, ze kterého TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 000 000 €. 

Pro podání projektu do ERA-NET cofundové výzvy je třeba:

  • vytvořit mezinárodní výzkumné konsorcium,
  • navrhnout téma společného projektu,
  • zvolit koordinátora projektu,
  • společně podat projekt do mezinárodního systému,
  • poslat TA ČR povinné přílohy českého uchazeče.

Českým uchazečem může být jak podnik, tak výzkumná organizace. 

Bližší informace a podrobnosti o účasti ve výzvě budou zveřejněny na stránkách m-era.net a tacr.cz.

Zdroj: TA ČR