Levitující hodinky udržují přesné tempo

Spolupracující týmy vědců z University v St Andrews ve Skotsku a Ústavu přístrojové techniky AVČR v Brně vytvořily nový typ přesných mechanických „hodinek“, které se skládají z dvojlomné kuličky o velikosti krvinky uvězněné ve světelné pasti. Kulička je umístěna ve skleněné kouli, kde se pohybuje ve vakuu, aby se minimalizovala její interakce s okolím a tím i tlumení jejího pohybu. Týmu se podařilo dosáhnout dokonalé harmonie mezi pohybem kuličky a nakláněním její osy, podobně jako u dítěte na houpačce, což vedlo k navýšení přesnosti frekvence kmitů kuličky o dva řády.

Kvalita tohoto oscilátoru Q dosáhla 100 miliónů, což odpovídá u hodinek ztrátě miliontiny sekundy za dva dny. Ultrapřesné zdroje frekvence se využívají pro velmi přesnou synchronizaci dějů, např. systémů GPS určujících polohu. Vědci navíc získali i velmi citlivý nástroj pro monitorování změny okolního prostřední (např. tlaku) nebo extrémně slabých sil působících na kmitající kuličku (např. gravitace).

Zdroj: isibrno.cz

Ilustrační foto:pxhere.com