Lékaři z IKEM poprvé v České republice transplantovali bijící srdce

Na začátku letošního října použily týmy z pražského IKEM poprvé v Česku novou metodu odběru orgánu - srdce. Ta umožní transport bijícího srdce ve fyziologických podmínkách od zemřelého dárce k příjemci. Jedná se o zásadní posun v kvalitě transplantací srdce v ČR a přináší větší šanci nemocným, že se nového orgánu dočkají. Nová metoda rozšíří nabídku možných orgánů k transplantaci a zároveň může pomoci při převozech na větší vzdálenosti.

83 lidí v Česku čekalo na začátku října na nové srdce. Jeden z pacientů se dočkal, jeho nové srdce by ale za normálních okolností bylo k transplantaci odmítnuto. V jedné z nemocnic ústeckého kraje indikovali lékaři mladého dárce, jeho srdce ale nebylo metabolicky zcela ideální a bylo za hranicí standardních medicínských kritérií. To byl důvod, proč se lékaři z IKEM rozhodli poprvé použít novou metodu fyziologického transportu, aby orgán pro pacienta mohli zachránit. Na jednom konci tak stála smrt mladého člověka, na druhém život pro staršího muže. „Především je nutné kolegům z Krajské zdravotní poděkovat, že jsme právě u nich a s jejich pomocí mohli průlomovou metodu vyzkoušet. Je pro nás významná zejména tím, že se odebrané srdce napojí na přístroj, který simuluje fyziologické prostředí člověka. Srdce začne znovu tepat a my jsme schopni ho dostat do metabolicky optimální kondice a exaktně posoudit jeho použitelnost,“ popisuje prof. MUDr. Ivan Netuka, PhD., přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

Ideálními podmínkami se srdce natolik stimuluje, že předchozí nedobré parametry vymizí a orgán se stává kvalitním. A to se také stalo: za téměř 4 hodiny, kdy bylo srdce napojeno na přístroj a převáženo do IKEM, se natolik „zotavilo“, že mohlo být transplantováno. „Pacient, který toto srdce dostal je ve velmi dobré kondici, probíhá u něj standardní rekonvalescence a v blízké budoucnosti bude propuštěn z IKEM domů,“ doplňuje prof. Netuka.

V IKEM se ročně transplantuje přes 40, v celé republice pak přes 70 srdcí. Dle zkušeností ze světa lékaři nyní předpokládají, že by se počet transplantací v ČR mohl zvýšit až o 20 %. Větší naději by tak mohli dostat nejen dospělí pacienti, ale i ti mladší 18 let. „Za posledních 10 let bylo v IKEM transplantováno 6 dětí mladších 18 let a 5 dětem byla implantována dlouhodobá srdeční podpora. A právě i pro takové pacienty by nová metoda odběru mohla být velmi prospěšná, protože by se nového srdíčka dočkali dřív. I když v institutu nemáme dětský program transplantací srdce, úzce spolupracujeme s Dětským kardiocentrem FN v Motole, vedeme čekací listinu a operujeme některé pacienty z řad teenagerů,“ vysvětluje prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM.

Zavést novou metodu se v IKEM podařilo i díky přispění neveřejného sektoru. „Velké poděkování patří Nadačnímu fondu Kapka naděje a společnosti Shell, které nám přístroj pro transport bijícího srdce pořídily. A pak také Všeobecné zdravotní pojišťovně, se kterou je domluveno, že tuto metodu budou podporovat. Doufáme, že se podobná dohoda podaří i s ostatními pojišťovnami,“ říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

Zdroj: TZ IKEM