Konsorcium Energy-X bude vyvíjet nové způsoby získávání energie a paliv

Zástupci třinácti špičkových výzkumných institucí z jedenácti zemí EU včera na konferenci v Praze odstartovali činnost sdružení s ambiciózním cílem: odstranit závislost současného průmyslu na palivech fosilního původu. Vědci se zaměří na vývoj a implementaci katalytických technologií.

Přenos nových poznatků do průmyslu a energetiky má zajistit více než třicet společností a firem, které konsorcium zřizované Evropskou komisí podporují. Českou část projektu koordinuje Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR.

Energy-X vzniklo s cílem vytvořit nový koncept energetické soběstačnosti. Fosilní paliva tak budou jako primární zdroj energie postupně nahrazena vodíkem získávaným pomocí obnovitelných zdrojů.

„Navrhovaný energetický koncept má rozsáhlé ambice vyřešit široké spektrum výzev, kterým EU čelí a bude čelit v 21. století. Jsou to zejména otázky energetické soběstačnosti, integrace obnovitelných zdrojů energie a snížení atmosférické koncentrace skleníkových plynů negativně působících na změnu klimatu,“ říká Petr Krtil z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Těsné propojení s průmyslem

Konsorcium Energy-X je vytvořeno synergicky předními evropskými odborníky v oboru heterogenní katalýzy a elektrokatalýzy ve spolupráci s vedoucími evropskými společnostmi zastřešujícími klíčové subjekty v sektorech chemického průmyslu (DECHEMA) a energetiky (EERA). Koordinátorem projektu je Jens K. Nørskov z Dánské technické univerzity v Lyngby.

Vědci se zaměří na vývoj a implementaci katalytických technologií | Zdroj: Konsorcium Energy-X

Zavádění technologií založených na netradičních distribuovaných energetických konceptech šetrných k životnímu prostředí a maximálně využívajících dosažitelných zdrojů je jednou z nutných podmínek budoucí konkurenceschopnosti EU ve střednědobém horizontu. „Energy-X se proto zaměřuje rovněž na vytvoření podmínek pro široké přijetí navrhovaného energetického konceptu jak v průmyslové, tak i v občanské sféře,“ zdůrazňuje Petr Krtil.

Setkání se vzácnými hosty

Na včerejší zahajovací konferenci projektu Energy-X promluvil mimo jiné Jens K. Nørskov z Dánské technické univerzity v Lyngby, který je nositelem prestižní profesury Villuma Kanna Rasmussena a je jedním z vůdčích specialistů v oboru teoretického popisu katalytických procesů a optimalizace katalyticky aktivních materiálů. Prezentaci rovněž přednesl Robert Schlögl z Ústavu Fritze Habera při Společnosti Maxe Plancka. Robert Schlögl je ředitelem dvou ústavů Společnosti Maxe Plancka (Fritz Haber Institut v Berlíně a Max Planck Institut für Chemische Energiekonversion v Muelheimu) a předním světovým odborníkem na syntézu a racionalizaci anorganických katalyticky aktivních materiálů zejména pro průmyslové aplikace. Vzácným hostem byl i Christoph M. Schmidt z výzkumného centra při RWI-Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung a zároveň prezident RWI a profesor na Ruhr Universtat v Bochumi. Christoph M. Schmidt je přední evropský expert na oblasti makroekonomiky a ekonomie strategických oblastí veřejného zájmu o energie, zdravotnictví atd.

Zdroj: AV ČR