Konference o odměňování inovativních pracovníků

Licensing Executives Society Česká Republika (LES ČR) ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a sítí Enterprise Europe Network  uspořádala 27. května celodenní konferenci věnovanou aktuálním otázkám odměňování inovátorů a kreativních pracovníků.

Podstatnou součástí programu byly dva samostatné panely zaměřené na stávající praxi v odměňování v akademickém a firemním sektoru. Z prezentací představitelů obou prostředí i z následné živé diskuse vyplynulo, že v českých platových podmínkách hraje finanční ohodnocení kreativních pracovníků (jež se většinou odvíjí od faktického nebo odhadovaného přínosu inovace) stále velkou roli. Přímý a jasný vztah mezi výškou finanční odměny a množstvím inovačních nápadů však zřejmě neexistuje.

V některých firmách, kde platy tvůrčích pracovníků jsou silně nadprůměrné, však mohou podstatnou odměnu představovat i další, nefinanční pobídky – např. práce ve stimulujícím dynamickém týmu či prostředí, pestrost pracovní náplně, odezva a prestiž inovace
i různá firemní ohodnocení nefinanční povahy. Zdá se, že v těchto podmínkách je finanční odměna inovátora, spíše než satisfakcí,
jen určitou formou firemní doplňkové pojistky, zajištující, aby kreativní jedinci z firmy neodcházeli.

 LES_TC-odmenovani_10.jpg  LES_TC-odmenovani_12.jpg
 LES_TC-odmenovani_13.jpg  LES_TC-odmenovani_15.jpg