Konference k 10. výročí Evropské výzkumné rady na UK

Na půdě Univerzity Karlovy, ve Vlasteneckém sále Karolina, se uskutečnila konference k 10. výročí Evropské výzkumné rady (ERC), která každoročně uděluje granty excelentním vědcům a vědkyním na jejich bádání v hodnotě stovek milionů eur. Konferenci uspořádalo Technologické centrum ve spolupráci s Univerzitou Karlovou dne 15. března v rámci evropského Týdne ERC, během něhož probíhají akce na mnoha místech Evropy s cílem propagovat ERC a výsledky projektů špičkového badatelského výzkumu (13. - 19. 3. 2017).

Konference k 10. výročí Evropské výzkumné rady na UK | TC AV ČR

 

Pražskou konferenci uvedl a dopoledním programem provázel doc. Jan Konvalinka, prorektor pro vědeckou činnost UK. Účastníky pozdravil též prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd, který udělil této konferenci záštitu. Prof. Pavel Exner, dřívější místopředseda ERC, který stál u zrodu rady v roce 2007, zhodnotil její původní vize a 10leté trvání. Prof. Tomáš Jungwirth, člen vědecké rady ERC, hovořil o dopadech činnosti ERC na vědeckou činnost v Evropě a poukázal na velmi slabé výsledky České republiky v získávání grantů oproti jiným evropským zemím i co se týká podobné velikosti a struktury. Prof. Zdeněk Strakoš, hodnotitel jednoho z odborných panelů ERC grantů, nechal nahlédnout do procesu hodnocení žadatelů a ukázal, co by měl výzkumný návrh obsahovat, aby byl úspěšný. Petra Perutková stručně představila činnosti TC AV ČR, především pak aktivity na podporu ERC grantů, které pravidelně pořádá z pozice národního kontaktu (NCP) pro granty ERC.

V odpoledním bloku pak představili čeští držitélé grantů své úspěšné projekty. Byli to Petr Svoboda (Ústav molekulární genetiky AV ČR), David Doležel (Biologické centrum AV ČR), Jan Macák (Univerzita Pardubice), Filip Matějka (CERGE-EI), Michal Koucký (Matematicko-fyzikální fakulta UK), Jana Kalbáčová Vejpravová (Matematicko-fyzikální fakulta UK), Jana Roithová (Přírodovědecká fakulta UK), Josef Urban (ČVUT Praha) a Alena Panicucci Zíková (Biologické centrum AV ČR).

Konferenci ukončila hodinová diskuse formou kulatého stolu na téma možnosti a doporučení v procesu podpory kariéry mladých vědců, vývoj a zlepšení české úspěšnosti v získávání ERC grantů. Do diskusního panelu, který moderoval prof. Exner, přijali pozvání Jan Konvalinka, Lukáš Levák z MŠMT (ved. Odboru VaV), Arnošt Marks z Úřadu vlády (náměstek: Sekce pro vědu, výzkkum a inovace), Alice Valkárová, předsekdyně Grantové agentury ČR a Eva Zažímalová, nově jmenovaná předsedkyně Akademie věd ČR od dubna 2017.

Zdroj: TC AV ČR