Konference INDUSTRY 4.0 Using Quality Function Deployment

Ve dnech 30. a 31. května 2016 se pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka konala mezinárodní konference „INDUSTRY 4.0 Using Quality Function Deployment“. Cílem konference bylo představit propojení a možné využití metody Quality Function Deployment (QFD) v konceptu Průmysl 4.0. Konferenci pořádala Škoda Auto a.s., Úřad vlády České republiky, Dopravní fakulta Českého vysokého učení technického, AutoUni VW a QFD Institut Deutschland.

Quality Function Deployment (QFD) je metoda, jejímž cílem je zapracovat požadavky koncových zákazníků do finálního výrobku firmy. Metoda vznikla v roce 1966 v Japonsku na základě propojení prvků managementu kvality a hodnotového inženýrství a využívá se především v automobilovém průmyslu. Pracuje s výrobkem ve fázi jeho návrhu při procesu výroby nového produktu, při zlepšování stávajících výrobků a služeb i při optimalizaci procesů s produktem spojených.

Konferenci zahájil vicepremiér Pavel Bělobrádek příspěvkem na téma výzkum, vývoj a inovace v Průmyslu 4.0. Během konference byly představeny konkrétní způsoby využití metody QFD nejen při návrhu nového výrobku, ale i v logistice, vzdělávání či přijímání nových zaměstnanců. Metoda QFD najde široké uplatnění v Průmyslu 4.0, kdy zejména v kombinaci s vizualizací a dalšími moderními metodami urychlí a zkvalitní vývoj výrobku a jeho uvedení na trh.

Ústředním bodem konceptu Průmysl 4.0 je chytrá továrna, která komunikuje nejen uvnitř, ale i s dodavateli, zákazníky či vlastními výrobky. Pro aplikaci konceptu Průmysl 4.0 jsou zásadní automatizace, robotizace (včetně interakce člověk – robot) či kybernetika.

Zdroj: Výzkum