KONEC DOBY SKLÁDKOVÉ

Máme na vás možná netradiční prosbu o pomoc. Ve spolupráci s Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku jse zahájil projekt Konec doby skládkové. Potřebujeme sbírat podpisy a podporu a budeme moc rádi, když se kdokoliv z Vás / Vaší organizace připojí a buď:

Jak můžete pomoci?

♻️ podepíše výzvu (s celým týmem či rodinou 🙂 )

♻️ podpoří výrobu videí / grafik / webu / tiskových zpráv finančně (dle možností)

♻️ nasdílí na vlastní sítě / komunikační kanály / email list.

"Je příležitost navrhovaný odsun konce skládkování využitelných odpadů z roku 2024, se kterým počítáme již od roku 2014, na rok 2030 neakceptovat a vyslat tak jasnou zprávu Ministerstvu životního prostředí, že je na čase nenechávat v Česku hořet 530 skládek každý rok a místo toho začít odpady smysluplně využívat. Nejlepší je odpadu předcházet a proto jsme zejména zde v INCIEN aktivní, ale málokdo ví, že i např. z plastů, které vytřídíme, končí dnes polovina na skládkách, protože jsou nejlevnější a tak je třeba jednat! Jen konec skládkování dodá impuls recyklačnímu průmyslu a začneme konečně využívat odpady jako cenný zdroj. Zákon se do 9. května připomínkuje a potřebujeme vzbudit pozornost veřejnosti."

Každá ruka, sdílení do skupin, šíření je nápomocné.
"Děkujeme za celý tým INCIEN a všechny ty, kteří si dopady skládek na ekonomiku a životní prostředí uvědomují s námi. Díky!"

Zapojit se do projektu můžete na stránce: konecdobyskladkove.cz