Katalog projektů H2020-SC2

Evropská komise publikovala katalog projektů financovaných v H2020-Societal challenge 2 ve výzvách roku 2014. Katalog obsahuje kromě informací o odborném zaměření projektů také údaje o složení řešitelského konsorcia.

Katalog najdete v příloze.

Připojený soubor: Catalogue_2020_SC 2 2014 calls for proposals.pdf