Zahájení příjmu žádostí do V. Výzvy - Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 6 ledna, 2020
  • Pondělí, 8AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do V. Výzvy - Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

Národní

Pondělí, 8AM to 11PM
6 ledna, 2020

000000

Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility. Ukončení příjmu žádostí do Výzvy je stanoveno na 28. 05. 2020.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • pořízení elektromobilu
  • BEV – bateriové elektrické vozidlo
  • EREV – Extended Range Electric Vehicle
  • pořízení neveřejných nabíjecích stanic

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé, střední a velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Více informací zde.

Zdroj: API