Zahájení příjmu žádostí do V. Výzvy – Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 6 ledna, 2020
  • Pondělí, 8AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do V. Výzvy – Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny

Národní

Pondělí, 8AM to 11PM
6 ledna, 2020

000000

Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Ukončení příjmu žádostí do Výzvy je stanoveno na 28. 05. 2020.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

zavádění inovativních technologií:

  • k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití
  • kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
  • na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky a velké podniky
  • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 70 mil Kč

Více informací zde.

Zdroj: API