Zahájení příjmu žádostí do 6. výzvy programu Klastry

Výzva start

Podrobnosti

 • Národní
 • 22 července, 2019
 • Pondělí, 9AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do 6. výzvy programu Klastry

Národní

Pondělí, 9AM to 11PM
22 července, 2019

000000

Tato Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace. Žádosti lze podávat do 29. 11. 2019.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • 3.1 a) kolektivní výzkum
 • 3.1 b) sdílená infrastruktura
 • 3.1 c) internacionalizace klastru
 • 3.1 d) rozvoj klastrové organizace

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Míra podpory:

 • pro aktivitu 3.1a) 45% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii experimentální vývoj; 70% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 60% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii průmyslový výzkum
 • pro aktivitu 3.1b), c) a d) 50% ze způsobilých výdajů

Výše dotace:

 • min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1a) 40 000 000 Kč pro excelentní klastry/na 1 podprojekt max. 15 000 000 Kč; 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/na 1 podprojekt max. 10 000 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1b) 15 000 000 Kč pro excelentní klastry, 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1c) a 3.1d) 5 000 000 Kč pro excelentní klastry, 4 000 000 Kč pro rozvinuté klastry, 3 000 000 Kč pro nezralé klastry

Podrobně o výzvě ZDE.

Zdroj: API