Zahájení příjmu žádostí do 3. veřejné soutěže Programu TREND

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 29 dubna, 2020
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do 3. veřejné soutěže Programu TREND

Národní

Středa, 12AM to 11PM
29 dubna, 2020

000000

Zahájení příjmu žádostí do 3. veřejné soutěže Programu TREND

Národní

Středa, 12AM to 11PM
29 dubna, 2020

PRINT

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, jejíž vyhlášení se plánuje na 29. dubna 2020.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Po vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu TREND bude TA ČR pořádat informační seminář.

Třetí veřejná soutěž vyhlášená v podprogramu 1 – „Technologičtí lídři“ se liší od první veřejné soutěže, která byla též vyhlášena v podprogramu 1,
v několika klíčových parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornostTabulka s předběžnými parametry 3. veřejné soutěže Programu TREND k nahlédnutí ZDE.

Více informací ke 3. veřejné soutěži Programu TREND se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Zdroj: TA ČR