Zahájení příjmu žádostí do 3. veřejné soutěže Programu TREND

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 29 dubna, 2020
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do 3. veřejné soutěže Programu TREND

Národní

Středa, 12AM to 11PM
29 dubna, 2020

000000

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, jejíž vyhlášení se plánuje na 29. dubna 2020.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Po vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu TREND bude TA ČR pořádat informační seminář.

Třetí veřejná soutěž vyhlášená v podprogramu 1 – „Technologičtí lídři“ se liší od první veřejné soutěže, která byla též vyhlášena v podprogramu 1,
v několika klíčových parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornostTabulka s předběžnými parametry 3. veřejné soutěže Programu TREND k nahlédnutí ZDE.

Více informací ke 3. veřejné soutěži Programu TREND se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Zdroj: TA ČR