Výzva Teaming II

Výzva start

Podrobnosti

 • Národní
 • 22 listopadu, 2017
 • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Výzva Teaming II

Národní

Středa, 12AM to 11PM
22 listopadu, 2017

000000

Co je cílem této výzvy?

Cílem této výzvy je podpořit významný upgrade stávajícího výzkumného centra (či výzkumných center) v České republice, které je postavené na spolupráci se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020. Výzva doplňkově podpoří především infrastrukturní investice a vybavení projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 z Horizontu 2020.

Kdo může o dotaci požádat?

 • Výzkumné organizace realizující projekt Teaming Phase 1 a dále splňující podmínky dané výzvou.

Jaké jsou oprávněné aktivity?

 • Řízení projektu
 • Dobudování, modernizace, upgrade a pořízení infrastruktury
 • Materiálně-technické vybavení pro modernizovaná (upgradovaná) výzkumná centra na území České republiky
 • Dobudování nebo rekonstrukce infrastruktury či pořizování přístrojů a vybavení
 • Možnost stavby nových výzkumných center na území hlavního města Prahy
 • Možnost podpory pracovníků zajišťujících odbornou obsluhu/fungování pořízeného vybavení

Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 22. 11. 2017.

Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ v 1. kole v termínu od 22. 11. 2017 od 10:00 hod. do 15. 11. 2018 do 14:00 hod. Doporučujeme předložit žádost o podporu nejpozději 85 pracovních dnů, resp. 110 pracovních dnů před termínem předložení žádostí o podporu do výzvy Teaming Phase 2 v Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019).

Příjem projektových žádostí v 2. kole bude zahájen 15. 2. 2019 v 10:00 hod. a ukončen bude 20 pracovních dnů po oficiálním zveřejnění výsledků výzvy Horizontu 2020 na Teaming Phase 2 (WIDESPREAD-01-2018-2019), indikativně do 15. 5. 2019 do 14:00 hod.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace na výzvu: 900 000 000 Kč
 • Minimální výše výdajů: není určena
 • Maximální výše výdajů: 900 000 000 Kč

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

 • Pracovníci výzkumných organizací
 • Studenti vysokých škol

Další informace zde.

Zdroj: MŠMT