Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Výzva start

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 20 září, 2018
  • All Day

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Mezinárodní

All Day
20 září, 2018

000000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA).

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné zde.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 20. 9. 2018 do 27. 12. 2018.

Zdroj: MŠMT