Vyhlášení veřejné soutěže GA ČR pro mezinárodní projekty

Výzva start

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 22 února, 2019
  • Pátek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení veřejné soutěže GA ČR pro mezinárodní projekty

Mezinárodní

Pátek, 12AM to 11PM
22 února, 2019

000000

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020.

Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2019.

Návrhy projektů je možné podávat do 8. 4. 2019.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů.

Podrobnosti k výzvě včetně zadávací dokumentace zde.

Zdroj: GA ČR