Vyhlášení soutěže Cena Milady Horákové 2018

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 2018-07-25 0:01 to 2018-07-30 11:48

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení soutěže Cena Milady Horákové 2018

Národní

2018-07-25 0:01 to 2018-07-30 11:48
25 července, 2018

000000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 10. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové za rok 2018 bude udělena v oblasti věd o vzdělávání a výchově nebo též také věd edukačních.

Nominaci na Cenu Milady Paulové za rok 2018, která je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč, může předkládat jednotlivec, skupina nebo instituce prostřednictvím nominačního dopisu v elektronické podobě zaslaného na cena@soc.cas.cz a to nejpozději do 21. září 2018.

Podrobnějí ve vyhlášení soutěže nebo zde.

Zdroj: MŠMT