Vyhlášení: Inovace – Výzva V

Výzva start

Podrobnosti

 • Národní
 • 2018-06-15 0:05 to 2018-11-27 23:59

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení: Inovace – Výzva V

Národní

2018-06-15 0:05 to 2018-11-27 23:59
15 června, 2018

000000

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Inovace – Inovační projekt.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 26. 9. 2018 (8:00:00 hod.) do 27. 11. 2018 (23:59:59 hod.).

Základní charakteristiky:


Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelské subjekty, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):


Výše podpory:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. KčMíra podpory:

 • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajůNa co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů
 • marketingová inovaceSpecifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • podpora může být poskytnuta podnikům nesplňujícím definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pouze v případě projektů s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065)
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky
 • žadatel (1 IČ), pokud se jedná o velký podnik, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu); pro MSP toto omezení není relevantníSystém sběru žádostí:

 • průběžnýZdroj: API