Vyhlášení III. výzy Technologické platformy

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 10 června, 2019
  • Pondělí, 8AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení III. výzy Technologické platformy

Národní

Pondělí, 8AM to 11PM
10 června, 2019

000000

Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Návrhy projektů je možné zasílat od 10. 6. 2019 do 10. 9. 2019.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace je poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů
  • min. absolutní dotace pro jeden projekt:  500 000 Kč
  • max. absolutní dotace pro jeden projekt: 5 000 000 Kč

Více o výzvě ZDE.

Zdroj: API