Vyhlášení 5. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE119

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 2 srpna, 2018
  • All Day

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 5. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE119

Národní

All Day
2 srpna, 2018

000000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 2. srpna 2018 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 5. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE119 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

Uzávěrka soutěžní lhůty je 12. října 2018.

 

Dokumenty pro uchazeče:

Zadávací dokumentace uchazeče

Vzorová smlouva

Zdroj: MŠMT