Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 11 října, 2018
  • Čtvrtek, 9AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence

Národní

Čtvrtek, 9AM to 11PM
11 října, 2018

000000

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. října 2018 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (program GAMA), podprogram 2, Seal of Excellence.

Veřejná soutěž bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, kteří obdrželi Seal of ExcellenceEKv nástroji SME Instrument fáze 1 v 2. či 3. uzávěrce roku 2018.

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hodin dnem 11. 10. 2018 a končí dnem 22. 11. 2018v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím datové schránky do 16:30:00 hod.
  2. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Více o výzvě zde.

Zdroj: TA ČR