Vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu ÉTA

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 19 září, 2019
  • Čtvrtek, 9AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu ÉTA

Národní

Čtvrtek, 9AM to 11PM
19 září, 2019

000000

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA).

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Soutěžní lhůta začíná dnem 19. září 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 31. října 2019.

Podrobnosti k výzvě najdete ZDE.

Zdroj: TA ČR