Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu TREND, podprogram 2

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 4 prosince, 2019
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu TREND, podprogram 2

Národní

Středa, 12AM to 11PM
4 prosince, 2019

000000

Podprogram 2 – Nováčci v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, je zaměřen zejména na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Záměrem podprogramu je dát šanci uchazečům, kteří nerealizují na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity. Toho má být docíleno podmínkou pro hlavní uchazeče, že v posledních pěti letech nebyli příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč. Podrobně bude tato podmínka uvedena v Zadávací dokumentaci.

Jedná se o pilotní veřejnou soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s TA ČR. Ve 2. veřejné soutěži Programu TREND, podprogramu 2 – Nováčci bude rozděleno 120 mil. Kč. Předpokládá se tedy podpoření 15 – 20 návrhů projektů vzhledem k očekávané průměrné podpoře 6-8 mil. Kč na projekt.

Tabulka s předběžnými parametry 2. veřejné soutěže Programu TREND, podprogram 2 – Nováčci je k nahlédnutí ZDE.

Více informací k 2. veřejné soutěži Programu TREND, podprogram 2 – Nováčci se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů je uvedeno v Zadávací dokumentaci na stránkách TA ČR.

Zdroj: TA ČR