Veřejná soutěž - Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI

Výzva start

Podrobnosti

  • 2018-04-04 0:01 to 2018-05-28 12:45

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Veřejná soutěž - Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI

2018-04-04 0:01 to 2018-05-28 12:45
4 dubna, 2018

000000

Cílem programu je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Tento program pokrývá plné spektrum od základního po aplikovaný výzkum.

Zadavatel: MŠMT
Celková částka: 3 120 000 Kč
Uzávěrka podání návrhů: 30.06.2018

Podrobnosti zde.

Zdroj: rvvi.cz