Veletrh dotačních příležitostí

Ostatní

Podrobnosti

  • Sál Krajské knihovny Karlovy Vary
  • 17 září, 2019
  • Úterý, 9AM to 1PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Veletrh dotačních příležitostí

Sál Krajské knihovny, Závodní 378/84, Karlovy Vary

Úterý, 9AM to 1PM
17 září, 2019

000000

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete konzultovat OP PIK (API), IROP (CRR), OP Z (MPSV), OP ŽP (MŽP), Program rozvoje venkova (MZe), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace (MPO), programy agentury CzechInvest, CzechTrade, TA ČR, ČMZRB, komunitární programy (TC AV ČR), programy podporující česko-německou spolupráci ad.

Pro municipality poskytneme informace o programech podpory na regeneraci Brownfieldů financovaných ze státního rozpočtu i ze strukturálních fondů EU.

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s dalšími partnery. Nad akcí přijal záštitu člen Rady Karlovarského kraje pro Oblast regionálního rozvoje a informatiky Ing. ​Josef Janů.

Účast na semináři je bezplatná po předchozí registraci zde.

Zdroj: CzechInvest