Ukončení projektu LEEP-SME

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 30 června, 2021
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení projektu LEEP-SME

Mezinárodní

Středa, 12AM to 11PM
30 června, 2021

000000

Cílem projektu je sdílet mezi 4 mezinárodními partnery nástroje, které pomáhají efektivnímu hodnocení projektů (po celé délce jejich cyklu, tedy návrhu projektů, realizace i ex-post hodnocení a monitoring) z hlediska jejich aplikačního potenciálu. Málo evropských organizací umí projekt zhodnotit po této stránce a navíc s výsledky hodnocení dále pracovat ku prospěchu projektů (vybrat k podpoře ty projekty, které mají nejvyšší aplikační potenciál, pomoci jim vyhnout se rizikům, vyřešit krize a uplatnit vzniklé řešení na trhu, nebo zhodnotit efektivitu podpory atd.). Sdílení dobré praxe bude probíhat pomocí 3 workshopů. Finálním výstupem bude tzv. Design option paper, což je kuchařka shrnující závěry ze vzájemného sdílení a z nich nově vzniklé metodiky. Výstupy sdílení dobré praxe budou aktivně šířeny.

Mezinárodní projekt trvá od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021

Zdroj: TA ČR