Ukončení příjmu žádostí do výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 10 června, 2019
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Národní

Pondělí, 12AM to 11PM
10 června, 2019

000000

Dne 10 června 2019 končí možnost podávání návrhů projektů do jednokolové výzvy č. 02-18-054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, jejímž cílem je vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím změn v nastavení strategického řízení výzkumných organizací.

Podrobnosti o výzvě zde.

Zdroj: grant-garant