Ukončení příjmu žádostí do výzvy GlobalStars Japan Call for Projects

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 10 září, 2020
  • Čtvrtek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do výzvy GlobalStars Japan Call for Projects

Mezinárodní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
10 září, 2020

000000

Ukončení příjmu žádostí do výzvy GlobalStars Japan Call for Projects

Mezinárodní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
10 září, 2020

PRINT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 9. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE121) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – EUREKA. Pokud by někdo našel téma pro spolupráci s Japonskem, nabízí se zde účast v multilaterální výzvě EUREKA GlobalStars:

GlobalStars Japan Call for Projects – pro spolupráci řešitelských organizací Japonska společně s dalšími členskými zeměmi – Českou republikou, Francií, Kanadou, Izraelem, Německem, Španělskem a Velkou Británií.

Termín uzávěrky: 10. 9. 2020. Podrobnosti najdete zde.

Zdroj: MŠMT