Ukončení příjmu žádostí do výzvy GlobalStars Japan Call for Projects

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 10 září, 2020
  • Čtvrtek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do výzvy GlobalStars Japan Call for Projects

Mezinárodní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
10 září, 2020

000000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 9. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE121) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – EUREKA. Pokud by někdo našel téma pro spolupráci s Japonskem, nabízí se zde účast v multilaterální výzvě EUREKA GlobalStars:

GlobalStars Japan Call for Projects – pro spolupráci řešitelských organizací Japonska společně s dalšími členskými zeměmi – Českou republikou, Francií, Kanadou, Izraelem, Německem, Španělskem a Velkou Británií.

Termín uzávěrky: 10. 9. 2020. Podrobnosti najdete zde.

Zdroj: MŠMT