Ukončení příjmu žádostí do veřejné soutěže podprogramu INTER-ACTION

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 22 března, 2019
  • Pátek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do veřejné soutěže podprogramu INTER-ACTION

Mezinárodní

Pátek, 12AM to 11PM
22 března, 2019

000000

Soutěžní lhůta, do které je možné podávat návrhy projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION končí dnem 22. 3. 2019.
Více zde.

Zdroj: MŠMT