Ukončení příjmu žádostí do 7. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 15 října, 2019
  • Úterý, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 7. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA

Národní

Úterý, 12AM to 11PM
15 října, 2019

000000

Uzávěrka soutěžní lhůty 7. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE120) pro podávání projektů v rámci  programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – EUREKA je stanoven na 15. října 2019.

Více o výzvě se dočtete zde.

Zdroj: MŠMT