Ukončení příjmu žádostí do 6. výzvy Programu Potenciál

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 16 prosince, 2019
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 6. výzvy Programu Potenciál

Národní

Pondělí, 12AM to 11PM
16 prosince, 2019

000000

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Soutěžní lhůta začíná 01:10. 2019 a končí 16. 12. 2019.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • cílovou skupinou jsou malé a střední podniky  a velké podniky
  • žadatelem/příjemcem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč

Více informací zde.

Zdroj: API