Ukončení příjmu žádostí do 6. výzvy Programu Potenciál

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 16 prosince, 2019
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 6. výzvy Programu Potenciál

Národní

Pondělí, 12AM to 11PM
16 prosince, 2019

000000

Ukončení příjmu žádostí do 6. výzvy Programu Potenciál

Národní

Pondělí, 12AM to 11PM
16 prosince, 2019

PRINT

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Soutěžní lhůta začíná 01:10. 2019 a končí 16. 12. 2019.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • cílovou skupinou jsou malé a střední podniky  a velké podniky
  • žadatelem/příjemcem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč

Více informací zde.

Zdroj: API