Ukončení příjmu žádostí do 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 21 listopadu, 2019
  • Čtvrtek, 4PM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA

Národní

Čtvrtek, 4PM to 11PM
21 listopadu, 2019

000000

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA (dále jen program ZÉTA).

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR  za účelem naplňování cílů programu ZÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských programů a v opodstatněných případech také žákyň/žáků programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let včetně.

Soutěžní lhůta končí dnem 21. listopadu 2019.

Zdroj: TA ČR