Ukončení příjmu žádostí do 4. veřejné soutěže podprogramu INTER-COST

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 16 prosince, 2019
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 4. veřejné soutěže podprogramu INTER-COST

Mezinárodní

Pondělí, 12AM to 11PM
16 prosince, 2019

000000

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů do čtvrté veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, je stanovena od 2. listopadu 2019 do 16. prosince 2019.

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné zde.

Zdroj: MŠMT