Ukončení příjmu žádostí do 3. veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 9 prosince, 2019
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 3. veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM

Mezinárodní

Pondělí, 12AM to 11PM
9 prosince, 2019

000000

Do 9. 12. 2019 je možné zasílat návrhy projektů do třetí veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-INFORM (LTI20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Více informací o veřejné soutěži na webu MŠMT.

Zdroj: MŠMT