Ukončení příjmu žádostí do 3. veřejné soutěže Programu ÉTA

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 31 října, 2019
  • Čtvrtek, 4PM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 3. veřejné soutěže Programu ÉTA

Národní

Čtvrtek, 4PM to 11PM
31 října, 2019

000000

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA).

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Soutěžní lhůta končí dnem 31. října 2019.

Zdroj: TA ČR