Ukončení příjmu návrhů do 5. veřejné soutěže Programu TREND, PP1

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 16 února, 2022
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu návrhů do 5. veřejné soutěže Programu TREND, PP1

Národní

Středa, 12AM to 11PM
16 února, 2022

000000

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 5. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři”.

Návrhy projektů je možné zasílat v soutěžní lhůtě od 23. prosince 2021 do 16. února 2022.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. 

Pátá veřejná soutěž vyhlášená v PP1 se od předchozí veřejné soutěže vyhlášené v tomto podprogramu liší v několika parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 naleznete ZDE

Zdroj: TA ČR