Ukončení příjímání žádostí do výzvy CHIST-ERA III CALL 2018

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 15 ledna, 2019
  • Úterý, 12AM to 5PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjímání žádostí do výzvy CHIST-ERA III CALL 2018

Mezinárodní

Úterý, 12AM to 5PM
15 ledna, 2019

000000

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy Call 2018 v rámci CHIST-ERA ERA-NET Cofundu. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty v oblasti ICST (Informační a komunikační věda a technologie). TA ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech aplikovaného výzkumu české partnery mezinárodních konsorcií v celkové výši 1 000 000 €. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.

Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 15. ledna 2019 (17:00 CET).

Témata výzvy jsou:

  • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)

Výzva vyžaduje, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia složená min. ze tří partnerů z nejméně tří zúčastněných zemí. Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si mohou zajistit vlastní financování. Každý poskytovatel (tzv. RFO - Research Funding Organisation) z daného státu financuje své národní uchazeče v projektech. Je nutné, aby všichni partneři projektu splňovali pravidla způsobilosti příslušné RFO.

Výzva CHIST-ERA III je svými pravidly pro českého uchazeče navázána na Program EPSILON, v jehož rámci je nejvyšší povolená intenzita podpory na českou část projektu 60 % z celkových uznaných nákladů.

Více informací k výzvě a pravidlům pro české uchazeče naleznete na stránkách CHIST-ERA Call 2018 Announcement

Zdroj: TA ČR