Ukončení podávání žáostí k patnácté a šestnácté výzvě IMI 2

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 24 října, 2018
  • Středa, 11PM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení podávání žáostí k patnácté a šestnácté výzvě IMI 2

Mezinárodní

Středa, 11PM to 11PM
24 října, 2018

000000

Do 24. října 2018 budou moci vědci, malé a střední firmy i pacientské organizace hlásit své projekty v rámci patnácté a šestnácté výzvy evropské iniciativy Innovative Medicines Initiative 2 (IMI), kterou vyhlásila Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) ve spolupráci s Evropskou komisí. Aktuální výzvy nabízejí v součtu podporu v hodnotě téměř 434 mil. EUR. Součástí patnácté výzvy je i uvedení nového uceleného programu s názvem Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator.

Cílem programu je pokrok ve vývoji nových léčiv pro léčbu nebo dokonce prevenci rezistentních bakteriálních infekcí v Evropě i na celém světě. Program bude podporovat vývoj nových způsobů prevence AMR (včetně vakcín) a léčby (včetně nových antibiotik). AMR Accelerator obsahuje tři pilíře A, B a C. První dva, tedy A a B, jsou součástí výzvy patnácté. Témata pilíře C tvoří výzvu šestnáctou. Pilíř A se zabývá budováním kapacit, koordinací a vedením výzkumu zaměřeného na posílení vědecké základny v oblasti AMR, zatímco pilíř B je zaměřen na vývoj a objevení nových kombinací léků pro léčbu TBC. Pilíř C bude podporovat společné úsilí o objevování a rozvoj nových a inovativních agentů zabraňujících AMR.

Zdroj: AIFP