Ukončení Nominační výzvy do českého seznamu Evropských center pro digitální inovace

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 2 prosince, 2020
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení Nominační výzvy do českého seznamu Evropských center pro digitální inovace

Národní

Středa, 12AM to 11PM
2 prosince, 2020

000000

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje Nominační výzvu pro uchazeče o účast v programu Digitální Evropa (DEP), v podprogramu na podporu vzniku a rozvoje sítě Evropských center pro digitální inovace (European Digital Innovation Hubs, EDIH).

Cílem Nominační výzvy je připravit se na tzv. „Expression of interest“ ze strany Evropské komise. Záměrem je vytvořit seznam kandidátů za Českou republiku, kteří se budou moci hlásit do prvních výzev programu DEP na vznik sítě EDIH.  

Proces výběru EDIH je tedy dvoustupňový. V prvním kole  bude na základě vyhlášené Nominační výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu sestaven sezam zástupců nominovaných do sítě EDIH za ČR. Vybrané subjekty doporučené MPO k účasti v programu Digitální Evropa se zařazením na seznam kvalifikují pro možnost podání přihlášky do Výzvy DEP. Ve druhém kole se subjekty, doporučené za Českou republiku, budou se žádostmi, zpracovanými dle zveřejněných požadavků Evropské komise, hlásit právě do výzvy DEP.

Příjem žádostí do Nominační výzvy probíhá v termínu od  3. 11. 2020 do 2. 12. 2020.

Další podmínky a informace najdete zde.

Zdroj: MPO