Ukončení: CTT – Výzva Proof of concept

Výzva konec

Podrobnosti

  • Centrum pro transfer technologií MU
  • 24 července, 2020
  • Pátek, 8AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení: CTT – Výzva Proof of concept

Centrum pro transfer technologií MU

Pátek, 8AM to 4PM
24 července, 2020

000000

Centrum pro transfer technologií MUNI vyhlašuje výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje – Proof of concept. Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.

Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6-24 měsíců. Maximální výše podpory je 1 000 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno v projektu žádat, je 100 000 Kč.

Realizace podpořených projektů bude zahájena na základě Dohody o spolupráci mezi CTT a příslušnými HS. Nejbližší termín zahájení realizace Dílčích projektů je 1. září 2020. Podrobné informace k výzvě jsou uvedeny v Pravidlech pro Dílčí projekty v rámci programu TAČR GAMA 2, které jsou k dispozici včetně žádosti a povinných příloh na dokumentovém serveru CTT zde.

Sběr žádostí na získání finanční podpory pro realizaci Dílčích projektů Proof of concept byl zahájen v pondělí 22. 6. 2020.

Příjem projektových žádostí bude ukončen v pátek 24. 7. 2020.

Výtisk podepsané projektové žádosti včetně průvodního listu je nutno doručit na CTT do 30. 7. 2020.